Medarbejdere

Læs om medarbejderne

Kort om medarbejdergruppen

Medarbejderne på Springbrættet er tværfagligt sammensat og består af følgende faggrupper:

 • 10 pædagoger
 • 1 lærer
 • 1 fysioterapeut
 • 1 ergoterapeut (afd. leder)
 • 1 værkstedsassistent (tømrer)
 • 1 jobkonsulent (uddannet pædagog)
 • 1 servicemedarbejder

Medarbejderne er organisatorisk inddelt i to teams, hvoraf det ene team er tilknyttet Uddannelsescentret, mens det andet team er tilknyttet samværs- og aktivitetstilbuddet samt vores beskyttede beskæftigelse. I sidstnævnte er tilbuddet inddelt i fire grupper

 • Solen
 • Oasen
 • Værkstedet
 • Krumtappen

hvor borgerne efter ønske og behov kan vælge, hvilken gruppe de primært vil tilknyttes.

I dagligdagen agerer de to teams overordnet uafhængigt af hinanden og holder separate personalemøder, supervision etc. I forbindelse med undervisning, uddannelse og daglige morgenmøder sparrer og samarbejder begge teams dog naturligt på tværs i det omfang, det giver mening.

Uddannelsescentret

 

 

Per Andersen

Uddannelse: Lærer og reklametegner

Ansat siden: 2013

Tilknyttet: Uddannelsescentret og værkstedet

 

Tina Madsen

Uddannelse: Pædagog

Ansat siden: 2008

Tilknyttet: Uddannelsescentret og Flex-Bo

 

Dorthe Møller Kjærsgaard

Uddannelse: Pædagog

Ansat siden: 2014

Tilknyttet: Uddannelsescentret og Flex-Bo

 

Susan Laursen

Uddannelse: Pædagog

Ansat siden: 2013

Tilknyttet: Uddannelsescentret og Flex-Bo

 

Ole Frandsen

Uddannelse: Pædagog

Ansat siden:

Tilknyttet: Jobkonsulent for hele Springbrættet

Aktivitetstilbud og beskyttet beskæftigelse

 

Gitte Fuglsang

Uddannelse: Pædagog

Ansat siden: 1986

Tilknyttet: Oasen

 

Hanne Munch Jensen

Uddannelse: Pædagog

Ansat siden: 2012

Tilknyttet: Oasen

 

Charlotte Stisen

Uddannelse: Pædagog

Ansat siden: 1994

Tilknyttet: Oasen

 

Henriette Brøndum Lindegaard

Uddannelse: Pædagog

Ansat siden: 2013

Tilknyttet: Solen

 

Tove Krogh Christensen

Uddannelse: Pædagog

Ansat siden: 2013

Tilknyttet: Solen

 

Merete Rasmussen

Uddannelse: Pædagog

Ansat siden: 1986

Tilknyttet: Krumtappen

 Lisbeth Jensen

Lisbeth Jensen

Uddannelse: Pædagog

Ansat siden: 2002

Tilknyttet: Krumtappen samt arbejdsmiljørepræsentant

 

Karsten Guldager

Uddannelse: Værkstedsassistent (tømrer)

Ansat siden: 1994

Tilknyttet: Værkstedet

 

Jens Laurits Nielsen

Uddannelse: Servicemedarbejder

Ansat siden: 2012

Tilknyttet: Servicemedarbejder på hele Springbrættet 

 

Peter Dobroka

Uddannelse: Fysioterapeut

Ansat siden: 2013

Tilknyttet: Solen

Klub Springbrættet

Alle medarbejdere på Springbrættet har på skift tilknytning til Klubben

 

Opdateret 26. september 2014