Information

Her finder du information om Springbrættet

Information om Springbrættet

Springbrættet er organisatorisk forankret i Handicapområde Vest - Sundhed og Velfærd i Brønderslev Kommune.

Springbrættet er et mulighedernes sted med flere tilbud til borgere med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

 

Springbrættet danner aktuelt rammen om:

  • Uddannelsescentret Nordens Allé:

    • En Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) til unge med en Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)

  • Klub Springbrættet:

    • Et uvisiteret klubtilbud til alle borgere tilknyttet handicapområdet i Brønderslev Kommune (jf. Servicelovens § 104)

  • Samværs- og aktivitetstilbud & beskyttet beskæftigelse:

    • For borgere med udviklingshæmning, erhvervet hjerneskade og lignende handicaps (jf. Servicelovens § 103 og 104)

 

På Springbrættet er der aktuelt ansat 15 faste medarbejdere samt elever og studerende. Under fanen "Medarbejdere" kan du orientere dig yderligere om disse.

Pjecer og servicedeklarationer

Uddannelsescentret Nordens Allé

Pjece Uddannelsescentret Nordens Allé

Servicedeklaration STU

Klub Springbrættet

Servicedeklaration Klub Springbrættet

Samværs- og aktivitetstilbud & beskyttet beskæftigelse

Pjece Springbrættet

Servicedeklaration samværs- og aktivitetstilbud

Servicedeklaration beskyttet beskæftigelse

 

 

Opdateret 31. maj 2016