Springbrættets venner

Hvem er vi?

SPRINGBRÆTTETS VENNER er en forening stiftet af pårørende til borgere på Springbrættet. Denne forening afholder typisk fire årlige møder og støtter op omkring afholdelse af fester og arrangementer på Springbrættet. Som medlem af foreningen har du mulighed for at deltage i den ordinære generalforsamling med banko og spisning samt en årlig fest for alle medlemmer.

Hvordan bliver man medlem?

Hvis du ønsker at være medlem af Springbrættets Venner kan du (og din familie) tilmelde dig ved at kontakte afdelingsleder Gitte Drescher Velling.

Pris for et enkelt medlemsskab er kr. 75,- årligt

Pris for et husstandsmedlemsskab er kr. 150,- årligt

Opdateret 24. juli 2014