Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitets- og samværstilbud

Springbrættets dagtilbud, jf. Servicelovens § 104, er rettet mod voksne borgere med erhvervet hjerneskade og udviklingshæmning. Borgerne er i alderen fra knap 20 år til midt i 70'erne, og deres fysiske og psykiske funktionsniveau varierer. Således er nogle afhængig af støtte og guidning i stort set alle sammenhænge, mens andre er stort set selvhjulpne.

Pjece og servicedeklaration

Pjece om Springbrættet kan læses her:

Servicedeklaration for aktivitets- og samværstilbud kan læses her:

Opdateret 11. september 2014